Naujienos

2010 m. rugpjūčio 1 d.
AB "ACTAS" GAMINIŲ EKSPORTO PLĖTRA

AB "Actas" vykdo projektą "AB "Actas" gaminių eksporto plėtra", finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo  pagal „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės".

Projekto tikslas yra išplėsti esamas eksporto rinkas, padidinti eksporto apimtis ir bendrus produkcijos pardavimus. Projekto įgyvendinimo metu įmonė atliks dominančių užsienio rinkų tyrimus, parengs įmonės produkcijos eksporto plėtros strategiją, pristatys įmonės produkciją užsienyje vykstančiose parodose.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas - 192 364,00 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. 11 mėn., pabaiga - 2011 m. 10 mėn.